top of page

กระทงใบตองพลาสติก ถ้วยขนมนึ่งได้ แพค 10 ชิ้น 

ปากกว้าง 4.5 เซนติเมตร

สูง 2.3 เซนติเมตร

ฐาน 3 เซนติเมตร

กระทงใบตองพลาสติก แพค 10 ชิ้น

SKU : 0110
5,00C$Prix
Hors TVA
bottom of page