top of page

เบ้าขนมครก เตาขนมครก พิมพ์ขนมครก กะทะขนมครกอลูมิเนียม ตราลูกศร 28 หลุม

กระทะ เส้นผ่านศูนย์กลางรวมหู 41.5 ซม. (อลูมิเนียม)

พร้อมฝาครอบพิมพ์ขนมครกสแตนเลส 32 ซม. (สแตนเลส)

ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม

พิมพ์ขนมครกอลูมิเนียม ขนาด 28 หลุม

SKU : 0004
73,00C$ Prix original
69,00C$Prix promotionnel
Hors TVA
  • เบ้าขนมครก เตาขนมครก พิมพ์ขนมครก กะทะขนมครกอลูมิเนียม ตราลูกศร 28 หลุม

    กระทะ เส้นผ่านศูนย์กลางรวมหู 41.5 ซม. (อลูมิเนียม)

    พร้อมฝาครอบพิมพ์ขนมครกสแตนเลส 32 ซม. (สแตนเลส)

    ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม

bottom of page