top of page

กระทงใบตองพลาสติก ถ้วยขนมนึ่งได้ แพค 10 ชิ้น 

ปากกว้าง 4.5 เซนติเมตร

สูง 2.3 เซนติเมตร

ฐาน 3 เซนติเมตร

กระทงใบตองพลาสติก แพค 10 ชิ้น

SKU: 0110
C$5.00Price
Excluding Sales Tax
bottom of page