top of page

กระด้งสานไม้ไผ่ พร้อมมุ้งกันแมลง ใช้ตากอาหารหรือป้องกันแมลงตอมอาหาร ขนาด 19x14 นิ้ว

กระด้งตากอาหารพร้อมมุ้งกันแมลง size 19x14นิ้ว

28,00C$ราคา
ไม่รวม ภาษี
    bottom of page