top of page

ยางรัดของ วงเล็กสีแดง ตราช้าง ผลิตจากยางพาราโดยเกษตรกรยางภาคใต้

ยางรัดของ วงเล็ก/Rubber Band ขนาด 500 กรัม

SKU: 0095
C$12.00ราคา
ไม่รวม ภาษี
  • .

bottom of page