top of page

เบ้าขนมครก เตาขนมครก พิมพ์ขนมครก กะทะขนมครกอลูมิเนียม ตราลูกศร 28 หลุม

กระทะ เส้นผ่านศูนย์กลางรวมหู 41.5 ซม. (อลูมิเนียม)

พร้อมฝาครอบพิมพ์ขนมครกสแตนเลส 32 ซม. (สแตนเลส)

ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม

พิมพ์ขนมครกอลูมิเนียม ขนาด 28 หลุม

SKU: 0004
C$73.00 ราคาปกติ
C$69.00ราคาขายลด
ไม่รวม ภาษี
  • เบ้าขนมครก เตาขนมครก พิมพ์ขนมครก กะทะขนมครกอลูมิเนียม ตราลูกศร 28 หลุม

    กระทะ เส้นผ่านศูนย์กลางรวมหู 41.5 ซม. (อลูมิเนียม)

    พร้อมฝาครอบพิมพ์ขนมครกสแตนเลส 32 ซม. (สแตนเลส)

    ทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม

bottom of page