top of page

Shipping & Returns

Shipping Policy

การคำนวนค่าส่ง ทางร้านประมวลโดนน้ำหนักของสินค้าและระยะทาง ที่อยู่ของลูกค้า ซึ่งเรทการคำนวน จะอยู่ระหว่าง 0-1 กิโลกรัม และ ทุกๆ 2 กิโลกรัม

เราใช้บริการขนส่ง UPS /FedEx/ Purolator and Canada Post ซึ่งจะพิจารณาจากพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วที่สุด และคุ้มค่าราคามากที่สุด

Return & Exchange Policy

ทางร้านขอ สงวนสิทธิ์ในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเกิดจากลูกค้า ยกเว้นสินค้านั้นเป็นความผิดพลาดของทางร้าน

bottom of page